Palvelut:

    Kohtaamista ja läsnäoloa suurella sydämellä

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa, johon pääsee nopeasti ilman lähetettä. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa tulevaisuuteen suuntaavaa ja voimavarakeskeistä työskentelyä. Lyhyterapian avulla pyritään löytämään uutta näkökulmaa ongelmiin olivatpa ne sitten isoja tai pieniä. 

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista, yleensä noin 5-15 tapaamista. Ratkaisukeskeisestä lyhyterapiasta voi saada apua esimerkiksi lieviin ja keskivaikeisiin mielialaoireisiin, ihmissuhdeongelmiin, elämänkriiseihin tai muihin mieltä painaviin huoliin ja murheisiin.

Ajanvaraus löytyy täältä: https://vello.fi/js-ohjauspalvelut/

Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten esimerkiksi ADHD tai Autismikirjon häiriö esim. Asperger. Diagnoosia ei kuitenkaan tarvitse olla, vaan riittää jos koet, että Nepsy-piirteesi haittaavat arkea.

Valmennuksen avulla pyritään tyypillisesti sujuvoittamaan arkea sekä parantamaan tunteidensäätelyä ja toiminnanohjausta. Valmennuksen tavoitteista sovitaan kuitenkin aina yksilöllisesti.

Valmennuksen kohteena voi olla yksilö (lapsi, nuori tai aikuinen) tai perhe. 

Ajanvaraus löytyy täältä: https://vello.fi/js-ohjauspalvelut/

Enkkumuskari

Enkkumuskari on englanninkielinen muskari, joka on tarkoitettu noin 3-6-vuotialle lapsille. Enkkumuskarissa lapsi oppii englannin alkeita hauskalla tavalla laulaen ja leikkien.

Toimin toisena ohjaajana Enkkumuskarissa yhdessä amerikkalaisen ystäväni kanssa.

Lue lisää: www.enkkumuskari.fi

Yhdessä kohti parempaa huomista